facebook Logo

TEAM

HERBERT BODENBENDER

HERBERT BODENBENDER

Geschäftsleitung | Director

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-12
Mobil: +49 (0) 1 51. 23 08 10 52
E-Mail: herbert.bodenbender@bodenbender.com

ANDREA BODENBENDER

ANDREA BODENBENDER

Geschäftsleitung | Director

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-15
E-Mail: andrea.bodenbender@bodenbender.com

CHRISTIAN KUNKEL

CHRISTIAN KUNKEL

Kaufmännische Leitung | Business Manager

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-21
Mobil: +49 (0) 1 71. 4 49 71 96
E-Mail: christian.kunkel@bodenbender.com

JONAS BODENBENDER

JONAS BODENBENDER

Technische Leitung | Technical Manager

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-20
Mobil: +49 (0) 1 70. 9 60 70 69
E-Mail: jonas.bodenbender@bodenbender.com

HEINZ BODENBENDER

HEINZ BODENBENDER

Anwendungstechnik & Verkauf | Service Technician & Sales

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-22
Mobil: +49 (0) 1 72. 6 74 90 45
E-Mail: heinz.bodenbender@bodenbender.com

MICHAEL EUL

MICHAEL EUL

Anwendungstechnik & Verkauf | Service Technician & Sales

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-18
Mobil: +49 (0) 1 72. 9 05 00 06
E-Mail: michael.eul@bodenbender.com

LINDA WELTER

LINDA WELTER

Verkauf & Marketing | Sales & Marketing

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-17
Mobil: +49 (0) 1 51. 19 30 64 64
E-Mail: linda.welter@bodenbender.com

ANDREAS NEUDERT

ANDREAS NEUDERT

Auftragsabwicklung | Order Processing

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-11
E-Mail: andreas.neudert@bodenbender.com

THOMAS MICHEL

THOMAS MICHEL

Auftragsabwicklung | Order Processing

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-24
E-Mail: thomas.michel@bodenbender.com

HELMUT PFEIFER

HELMUT PFEIFER

Entwicklung & Logistik | Product Development & Logistics

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-25
E-Mail: helmut.pfeifer@bodenbender.com

CHRISTOPHER VAN LAAK

CHRISTOPHER VAN LAAK

Logistik | Logistics

Telefon:+49 (0) 64 61. 98 52-13
E-Mail: christopher.vanlaak@bodenbender.com

TIM LICHTENTHÄLER

TIM LICHTENTHÄLER

Einkauf | Procurement

Telefon: +49 (0) 64 61. 98 52-16
E-Mail: tim.lichtenthäler@bodenbender.com

EDITH SCHERER

EDITH SCHERER

Buchhaltung | Accounting

Telefon:+49 (0) 64 61. 98 52-27
E-Mail: edith.scherer@bodenbender.com

Lassen Sie sich von den Systemen der Bodenbender GmbH überzeugen!

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!